Ξενιτίδης Μιχαήλ

Πλήρες όνομα
Ξενιτίδης Μιχαήλ
Θέση
Μέσος
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
19 Φεβρουαρίου 2006
Ηλικία
18
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες - Απουσίες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Αναγέννηση
Σκοτούσα
29 Σεπτεμβρίου 2022
Ελεύθερος
Αναγέννηση
Σκοτούσα
29 Σεπτεμβρίου 2022
Ελεύθερος