ΒΑΚΡΑΚΗΣ Δ.

Πλήρες όνομα
ΒΑΚΡΑΚΗΣ Δ.
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες - Απουσίες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Πρώτη
Χείμαρρος
11 Ιανουαρίου 2023
Ελεύθερος
Πρώτη
Χείμαρρος
11 Ιανουαρίου 2023
Ελεύθερος