Άγγος Θεοδ.

Θέση
Αμυντικός
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
25 Νοεμβρίου 1975
Ηλικία
47