(Εδώ θα βλέπετε τα Best Goal κάθε αγωνιστικής που βγήκαν από την ψηφοφορία)
Τα καλύτερα γκολ της Α΄κατηγορίας 2023-24 όπως τα ψηφίσατε εσείς!!!

1η Αγωνιστική

ΚΑΖΑΚΗΣ Νικόλαος

Το καλύτερο γκολ της 1ης Αγωνιστικής με 11 ψήφους
(Η ψηφοφορία έληξε)
Δείτε τα αποτελέσματα
Ψήφισαν: 42

2η Αγωνιστική

ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ Δήμος

Το καλύτερο γκολ της 2ης Αγωνιστικής με 6 ψήφους
(Η ψηφοφορία έληξε)
Δείτε τα αποτελέσματα
Ψήφισαν: 24

3η Αγωνιστική

ΣΚΑΠΗΣ Δημήτριος

Το καλύτερο γκολ της 3ης Αγωνιστικής με 325 ψήφους
(Η ψηφοφορία έληξε)
Δείτε τα αποτελέσματα
Ψήφισαν: 368

4η Αγωνιστική

DOBRINKOV

Το καλύτερο γκολ της 4ης Αγωνιστικής με 4 ψήφους
(Η ψηφοφορία έληξε)
Δείτε τα αποτελέσματα
Ψήφισαν: 19

5η Αγωνιστική

ΚΑΡΦΑΡΙΔΑΣ Δημ.

Άνω Μητρούση

Το καλύτερο γκολ της 5ης Αγωνιστικής με 20 ψήφους
(Η ψηφοφορία έληξε)
Δείτε τα αποτελέσματα
Ψήφισαν: 48

6η Αγωνιστική

ΑΔΑΜΙΔΗΣ Άγγελος

Το καλύτερο γκολ της 6ης Αγωνιστικής με 60 ψήφους
(Η ψηφοφορία έληξε)
Δείτε τα αποτελέσματα
Ψήφισαν: 134

7η Αγωνιστική

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωακ.

Το καλύτερο γκολ της 7ης Αγωνιστικής με 34 ψήφους
(Η ψηφοφορία έληξε)
Δείτε τα αποτελέσματα
Ψήφισαν: 62

8η Αγωνιστική

ΑΔΑΜΙΔΗΣ Άγγελος

Το καλύτερο γκολ της 8ης Αγωνιστικής με 197 ψήφους
(Η ψηφοφορία έληξε)
Δείτε τα αποτελέσματα
Ψήφισαν: 329

9η Αγωνιστική

ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Αργύρης

Το καλύτερο γκολ της 9ης Αγωνιστικής με 17 ψήφους
(Η ψηφοφορία έληξε)
Δείτε τα αποτελέσματα
Ψήφισαν: 36

10η Αγωνιστική

ΚΟΡΩΝΗΣ Γεώργιος

Το καλύτερο γκολ της 10ης Αγωνιστικής με 13 ψήφους
(Η ψηφοφορία έληξε)
Δείτε τα αποτελέσματα
Ψήφισαν: 33

Αγωνιστική
29-11-2023

ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ Ευστάθιος

Το καλύτερο γκολ της Αγωνιστικής με 7 ψήφους
(Η ψηφοφορία έληξε)
Δείτε τα αποτελέσματα
Ψήφισαν: 18

Αγωνιστική
02/03-12-2023

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Χρήστος
& ΤΟΥΖΜΠΑ Γεώργιος

Θύελλα
& Ηρακλής

Το καλύτερο γκολ της Αγωνιστικής με 3 ψήφους
(Η ψηφοφορία έληξε)
Δείτε τα αποτελέσματα
Ψήφισαν: 15

Αγωνιστική
09/10-12-2023

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σάββας

Το καλύτερο γκολ της Αγωνιστικής με 5 ψήφους
(Η ψηφοφορία έληξε)
Δείτε τα αποτελέσματα
Ψήφισαν: 19

Αγωνιστική
16/17-12-2023

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ομάδα

Το καλύτερο γκολ της Αγωνιστικής με _ _ ψήφους
(Η ψηφοφορία Ξεκίνησε)
Ψήφισαν: 73