ΑΒΑΛΗΣ Δημήτριος

Τρέχουσα ομάδα
Τίτλος εργασίας
Προπονητής
Εθνικότητα
Σύλλογος
Τίτλος εργασίας
Από
Έως
Θύελλα Σερρών
Θύελλα Σερρών
Προπονητής