ΚΡΟΤΤΑ Χαράλαμπος

Πλήρες όνομα
ΚΡΟΤΤΑ Χαράλαμπος
Θέση
Μέσος
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Χριστός
Αμμουδιά
26 Ιουνίου 2023
Ελεύθερος
Χριστός
Αμμουδιά
26 Ιουνίου 2023
Ελεύθερος