Καραγκιαβουρίδης Ιωάνν.

Πλήρες όνομα
Καραγκιαβουρίδης Ιωάννης
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
29 Ιουνίου 1991
Ηλικία
33
Προηγούμενη Ομάδα:
Βυρώνεια
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες - Απουσίες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Βυρώνεια
Άγκιστρο
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος
Βυρώνεια
Άγκιστρο
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος