Γαλακτερός

Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
3 Οκτωβρίου 1986
Ηλικία
37
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες - Απουσίες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Καλά Δένδρα
Σέρρες 1800
1 Αυγούστου 2021
Ελεύθερος
Καλά Δένδρα
Σέρρες 1800
1 Αυγούστου 2021
Ελεύθερος