Για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους εξής……..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νάτσος Φώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γκότσικας Πασχάλης
ΤΑΜΕΙΑΣ: Λαινάς Γιώργος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λιάπης Χρήστος
ΤΕΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Παπάς Άγγελος
ΜΕΛΗ: Παπαδόπουλος Κώστας
ΜΕΛΗ: Ερνίκιολης Στέφανος
ΜΕΛΗ: Λαινάς Πάρης
ΜΕΛΗ: Μανικάτης Δημήτρης
ΜΕΛΗ: Λιάπης κων/ίνος