Τα Μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Νομού Σερρών, συγκεντρώθηκαν στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας Sport Village  την Δευτέρα 22/06/2020 έπειτα από πρόσκληση του του πλειοψηφήσαντος κ. Μεταλλίδη Λεωνίδα,  για την κατανομή των αξιωμάτων.