Ποινές Α’ Κατηγορία 1ος Όμιλος

Θ
Παίκτης
Βαθμ
1
Σαπουντζής Γεώργ.
Σαπουντζής Γεώργ.
Ποντισμένο
Ποντισμένο
0
0
1
5
2
Ελευθεριάδης Κυρ.
Ελευθεριάδης Κυρ.
Νέο Πετρίτσι
Νέο Πετρίτσι
0
0
1
5
3
Χατζηξάνης Θ.
Χατζηξάνης Θ.
Στρυμονικό
Στρυμονικό
0
0
1
5
4
Κωνσταντινίδης Νικ.
Κωνσταντινίδης Νικ.
Βυρώνεια
Βυρώνεια
0
1
0
2
5
Καραγκιαβουρίδης Αβρ.
Καραγκιαβουρίδης Αβρ.
Καπνόφυτο
Καπνόφυτο
0
1
0
2
6
Παπαδόπουλος Γεώργ.
Παπαδόπουλος Γεώργ.
Καλά Δένδρα
Καλά Δένδρα
2
0
0
2
7
Δραγομάνης Αθαν.
Δραγομάνης Αθαν.
Ηράκλεια
Ηράκλεια
0
1
0
2
8
Γεωργιάδης Θεόδωρος
Γεωργιάδης Θεόδωρος
Στρυμονικό
Στρυμονικό
0
1
0
2

Ποινολόγιο Συλλόγων

Θ
Σύλλογοι
Βαθμ
1
Στρυμονικό
Στρυμονικό
0
1
1
7
2
Ηράκλεια
Ηράκλεια
4
1
0
6
3
Νέο Πετρίτσι
Νέο Πετρίτσι
0
0
1
5
4
Καπνόφυτο
Καπνόφυτο
3
1
0
5
5
Καλά Δένδρα
Καλά Δένδρα
5
0
0
5
6
Ποντισμένο
Ποντισμένο
0
0
1
5