Μετά από ενημέρωση της Π.Ε.Π.Π σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τα πτυχία των προπονητών και τις ενέργειες των σωματείων για την ειδική αθλητική αναγνώριση στην Γ.Γ.Α, σας ενημερώνουμε οτι το θέμα πήρε παράταση και δεν απαιτείται από τις ομάδες να δηλώσουν προπονητή στην ηλεκτρονική τους δήλωση.