Ανακοίνωση:
Το Δ.Σ Άρη Μαυροθάλασσας θα προκηρύξει εκλογές για νέο διοικητικό συμβούλιο.
Την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 19:00 στο Δημαρχείο του χωριού. Όσοι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν.