Ζαλούμης Αντ.

Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες - Απουσίες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Μοναστηράκι
Βυρώνεια
3 Ιανουαρίου 2023
Ελεύθερος
Μοναστηράκι
Βυρώνεια
3 Ιανουαρίου 2023
Ελεύθερος
- χωρίς σύλλογο -
Μοναστηράκι
26 Αυγούστου 2019
Ελεύθερος
- χωρίς σύλλογο -
Μοναστηράκι
26 Αυγούστου 2019
Ελεύθερος