Παπαδάκης Μιχ.

Τρέχουσα ομάδα
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Αλεξανδρούπολη FC
Ορφέας Ξάνθης
12 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος
Αλεξανδρούπολη FC
Ορφέας Ξάνθης
12 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος