Καρπουχτσής Σταύρ.

Πλήρες όνομα
Καρπουχτσής Σταύρος
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Προηγούμενη ομάδα:
Νέος Σκοπός
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες - Απουσίες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Μονόβρυση
Νέος Σκοπός
8 Σεπτεμβρίου 2022
Ελεύθερος
Μονόβρυση
Νέος Σκοπός
8 Σεπτεμβρίου 2022
Ελεύθερος