ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

Πλήρες όνομα
ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
26 Σεπτεμβρίου 1992
Ηλικία
31
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες - Απουσίες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Βύρων Καβάλας
Ορφέας Ελευθερούπολης
Βύρων Καβάλας
Ορφέας Ελευθερούπολης