Καλιμάνης Παναγ.

Πλήρες όνομα
Καλιμάνης Παναγιώτης
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
15 Αυγούστου 1988
Ηλικία
35
Προηγούμενη Ομάδα:
Μαυροθάλασσα
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες - Απουσίες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Μαυροθάλασσα
Μονόβρυση
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος
Μαυροθάλασσα
Μονόβρυση
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος