Καδάς Θεόδ.

Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
24 Μαρτίου 2003
Ηλικία
21
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες - Απουσίες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Μαυροθάλασσα
Δραβήσκος
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος
Μαυροθάλασσα
Δραβήσκος
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος