Αρβανίτης Θωμάς

Πλήρες όνομα
Αρβανίτης Θωμάς του Κωνσταντίνου
Θέση
Μέσος
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
14 Ιουλίου 2000
Ηλικία
23
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Άγιο Πνεύμα
Εμμ.Παππάς
19 Αυγούστου 2023
Ελεύθερος
Άγιο Πνεύμα
Εμμ.Παππάς
19 Αυγούστου 2023
Ελεύθερος