Εν’οψει της ανόδου της ομάδας μας στην Επίλεκτη Κατηγορία το Δ.Σ. καλεί τα μέλη της ομάδας.

1.Σε εκλογοπολογιστικη συνελευση και κατάθεση υποψηφιοτήτων το Σάββατο 06/06/20 και ώρα 19:30 στην τέντα του Δεδη.

2.Σε εκλογές ανάδειξης Δ.Σ. την Κυριακή 07/06/20 από τα 10:00 έως 13:30 στον πλάτανο του Κ.Κοσμιδη

  Εκ της Διοικησεως