Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68952 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 4709/Β’/28.10.2020) η Π.Ε Σερρών εντάσσεται στο τέταρτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (πολύ υψηλό) για το χρονικό διάστημα από 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και 06 Νοεμβρίου 2020.

Η Ε.Π.Σ.Σερρών ανακοινώνει πως βάσει των προληπτικών μέτρων που ισχύουν για τον αθλητισμό, αναστέλλονται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία όλοι οι αγώνες όπως και οι ομαδικές προπονήσεις σωματείων και ακαδημιών, ενώ επιτρέπεται μόνο η ατομική άθληση.

Νεότερη ανακοίνωση θα εκδοθεί όταν επανεκτιμηθεί η κατάσταση από τις αρχές.