Ακαδημία Στίβου
Βάζω τον Αθλητισμό στη ζωή μου γιατί:
Μαθαίνω:

  • το ευ αγωνίζεσθαι
  • την ισότητα
  • την συνεργασία
  • την κοινωνικότητα
  • την ομαδικότητα
  • το σεβασμό