Λυτρίδης Αν.

Τρέχουσα ομάδα
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
- χωρίς σύλλογο -
Μοναστηράκι
26 Αυγούστου 2019
Ελεύθερος
- χωρίς σύλλογο -
Μοναστηράκι
26 Αυγούστου 2019
Ελεύθερος