Γήπεδο Μαυρολόφου

Πόλη
Σέρρες
Διεύθυνση
Μαυρόλοφος Σερρών