Ζαμπακλής Κ.

Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες - Απουσίες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Επτάμυλοι
ΠΟΣ 2000
31 Ιανουαρίου 2023
Ελεύθερος
Επτάμυλοι
ΠΟΣ 2000
31 Ιανουαρίου 2023
Ελεύθερος