Βόγκλι Ντινος

Τρέχουσα ομάδα
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Νέος Σκοπός
Θύελλα Σερρών
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος
Νέος Σκοπός
Θύελλα Σερρών
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος