Βαλτσιάνης Πασχ.

Πλήρες όνομα
Βαλτσιάνης Πασχάλης
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
28 Απριλίου 1990
Ηλικία
34
Προηγούμενη Ομάδα:
Νέα Τυρολόη
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες - Απουσίες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Νέα Τυρολόη
Αναγέννηση
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος
Νέα Τυρολόη
Αναγέννηση
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος