Τσιλιγγρός Ευαγγ.

Τρέχουσα ομάδα
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες - Απουσίες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
- χωρίς σύλλογο -
Ορφέας Ξάνθης
26 Αυγούστου 2019
Ελεύθερος
- χωρίς σύλλογο -
Ορφέας Ξάνθης
26 Αυγούστου 2019
Ελεύθερος