Σαββίδης Παντ.

Πλήρες όνομα
Σαββίδης Παντελής του Αναστασίου
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
29 Απριλίου 1993
Ηλικία
30