ΡΑΜΠΟΤΑΣ Αναστ.

Πλήρες όνομα
ΡΑΜΠΟΤΑΣ Αναστάσιος
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες - Απουσίες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Πρώτη
Θύελλα Σερρών
30 Ιανουαρίου 2023
Ελεύθερος
Πρώτη
Θύελλα Σερρών
30 Ιανουαρίου 2023
Ελεύθερος
Αμμουδιά
Πρώτη
31 Ιανουαρίου 2022
Ελεύθερος
Αμμουδιά
Πρώτη
31 Ιανουαρίου 2022
Ελεύθερος