Παναγιωτίδης Δ.

Πλήρες όνομα
Παναγιωτίδης Δημήτριος
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Προηγούμενη Ομάδα:
Μουριές Κιλκίς
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες - Απουσίες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Μουριές Κιλκίς
Ροδόπολη
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος
Μουριές Κιλκίς
Ροδόπολη
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος