ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Ιωάννης

Πλήρες όνομα
ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Ιωάννης
Θέση
Αμυντικός
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
1 Οκτωβρίου 2003
Ηλικία
19
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Παραλίμνιο
Αμμουδιά
20 Ιουλίου 2023
Ελεύθερος
Παραλίμνιο
Αμμουδιά
20 Ιουλίου 2023
Ελεύθερος