Κιουτσούκης Θεόδωρος

Πλήρες όνομα
Κιουτσούκης Θεόδωρος
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
5 Δεκεμβρίου 2006
Ηλικία
17
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες - Απουσίες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Ροδολίβος
Μ. Αλέξανδρος Ορφανίου
Ροδολίβος
Μ. Αλέξανδρος Ορφανίου