Μπαρμπούτης Ζαφ.

Πλήρες όνομα
Μπαρμπούτης Ζαφ.
Θέση
Μέσος
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Προηγούμενη Ομάδα:
Χριστός
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες - Απουσίες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Χριστός
Καλά Δένδρα
25 Ιουλίου 2020
Ελεύθερος
Χριστός
Καλά Δένδρα
25 Ιουλίου 2020
Ελεύθερος