Αθανασιάδης Κωνστ.

Πλήρες όνομα
Αθανασιάδης Κωνσταντίνος
Τρέχουσα ομάδα
Εθνικότητα
Ημερομηνία γέννησης
16 Απριλίου 2002
Ηλικία
21
Στατιστικά Παίκτη
Αγώνες παίκτη
Μεταγραφές
Μεταγραφές
Ομάδα που αποχώρησε
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε / Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία μεταγραφής / Κατάσταση
Μονόβρυση
Βαλτοτόπι
7 Σεπτεμβρίου 2022
Ελεύθερος
Μονόβρυση
Βαλτοτόπι
7 Σεπτεμβρίου 2022
Ελεύθερος