Από την Ε.Π.Σ. Σερρών επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της τήρησης των κυβερνητικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊου covid– 19 και προς αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού στα γραφεία της Ένωσης, τα σωματεία πρέπει να ΕΠΙΣΠΕΥΣΟΥΝ την κατάθεση των αιτήσεων μεταβολών ποδοσφαιριστών και των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να εκδοθούν έγκαιρα τα νέα δελτία των ποδοσφαιριστών και για να έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν στους αγώνες που είναι προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2020.

Σε αντίθετη περίπτωση (αν υπάρξουν καθυστερήσεις) υπάρχει η πιθανότητα να μην ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες έκδοσης των δελτίων και οι ποδοσφαιριστές να μην μπορούν ν’ αγωνιστούν.

Oδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Μεταβολών

1) Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή/στριας είναι πλέον υποχρεωτική η αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή. καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)

2) Για κάθε μεταβολή που πραγματοποιεί ανήλικος ποδοσφαιριστής (πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή, επανεγγραφή, μεταγραφή με υποχρέωση επιστροφής ή αποδέσμευση) πρέπει να συναινεί ο κηδεμόνας του ή αυτός/η που έχει τη γονική μέριμνα του ανήλικου, στην προβλεπόμενη θέση υπογραφής (στο μπροστά μέρος του εντύπου), αλλά και στο πίσω μέρος του, με την έγγραφη συναίνεσή του, πάντα θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής

3) Η φωτογραφία στο έντυπο αίτησης μεταβολών θα πρέπει να είναι διαβατηρίου και να επισυνάπτεται σε αυτό.

4) Πράξη Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων αν δεν έχει ήδη κατατεθεί.

Εκτός των λοιπών δικαιολογητικών ανά περίπτωση(απευθυνθείτε στη Γραμματεία), υποχρεωτικά πλέον δικαιολογητικά για όλες τις μεταβολές, εκτός των αποδεσμεύσεων, είναι:

1) Κάρτας Υγείας του ποδοσφαιριστή/στριας, συμπληρωμένη από ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε. (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).

2) Φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σε ηλεκτρονική μορφή (με email ή σε usb).

3) Για την περίπτωση Μεταγραφής Ορισμένου Χρόνου(πρώην Υποσχετική), προμηθευτείτε το απαραίτητο Ιδιωτικό Συμφωνητικό που προβλέπεται.