Με Νέα απόφαση από το Υπουργείο!!!
Με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/31.05.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και τις ρυθμίσεις για την αθλητική δραστηριότητα…

…επαναλειτουργούν οι ΚΑΔ 9311 (Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων), 9312 (Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων), 93131003 (Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή), 9319 (Άλλες αθλητικές δραστηριότητες) και 56292002 (Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων).

Οι υπηρεσίες της Ε.Π.Σ.Σερρών επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα 01/06/2020 με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των σωματείων και το εξυπηρετούμενο κοινό να προσέρχονται στο γραφείο μόνο εφόσον το αίτημα τους δε μπορεί να ικανοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε ηλεκτρονικά. Πρόθεσή μας είναι η εξυπηρέτηση όλων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την υγεία των εργαζομένων και των τρίτων που προσέρχονται στο χώρο, όπως επιβάλλεται από το συλλογικό αλλά και ατομικό μας καθήκον.