Εκλογές στον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Σερρών την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020
Όποιος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για την Εκτελεστική Επιτροπή (Δ.Σ.) ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει να καταθέσει Αίτηση μέχρι την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 14:00 στα μέλη της απερχόμενης Ε.Ε. ( Δ.Σ.) ή στο mail: sppserron@gmail.com