Θέση# Παίκτης Σύλλογος Εθνικότητα Γκολ
1
 Σιδηρόκαστρο
 Σιδηρόκαστρο
19
2
 Πρώτη
14
3
 Χρυσό
 Χρυσό
13
4
 Λιθότοπος
 Λιθότοπος
12
5
 Νεοχώρι
 Νεοχώρι
11
6
 Λιθότοπος
 Σέρρες 1800
 Λιθότοπος
 Σέρρες 1800
11
7
 Σιδηρόκαστρο
 Σιδηρόκαστρο
11
8
 Νεοχώρι
11
9
 Σκοτούσα
 Σκοτούσα
10
10
 Νεοχώρι
 Νεοχώρι
10
11
 Σκοτούσα
 Σκοτούσα
10

P