Πρόγραμμα αγώνων Επίλεκτης Κατηγορίας

Αγωνιστική 17
Γήπεδο Αεροδρομίου 18 Ιανουαρίου 2020 15:00
Σέρρες 1800
-
- -
Άνω Πορόϊα
-
Γήπεδο Ροδολίβους 18 Ιανουαρίου 2020 15:00
Ροδολίβος
-
- -
Λιθότοπος
-
Γήπεδο Χειμάρρου 18 Ιανουαρίου 2020 15:00
Χείμαρρος
-
- -
Πρώτη
-
Γήπεδο Σκοτούσας 18 Ιανουαρίου 2020 15:00
Σκοτούσα
-
- -
Νεοχώρι
-
Γήπεδο ΣΥΜΕΩΝ ΠΟΛΙΤΗ 19 Ιανουαρίου 2020 15:00
Άνω Μητρούση
-
- -
Αμμουδιά
-
Γήπεδο Χρυσού 19 Ιανουαρίου 2020 15:00
Χρυσό
-
- -
Σιδηρόκαστρο
-
Αγωνιστική 18
Γήπεδο Αεροδρομίου 25 Ιανουαρίου 2020 15:00
Σέρρες 1800
-
- -
Άνω Μητρούση
-
Γήπεδο Αμμουδιάς 25 Ιανουαρίου 2020 15:00
Αμμουδιά
-
- -
Ροδολίβος
-
Γήπεδο Λιθοτόπου 25 Ιανουαρίου 2020 15:00
Λιθότοπος
-
- -
Χείμαρρος
-
Γήπεδο Σιδηροκάστρου 25 Ιανουαρίου 2020 15:00
Σιδηρόκαστρο
-
- -
Σκοτούσα
-
Γήπεδο Άνω Ποροϊων 26 Ιανουαρίου 2020 15:00
Άνω Πορόϊα
-
- -
Χρυσό
-
Γήπεδο Πρώτης 26 Ιανουαρίου 2020 15:00
Πρώτη
-
- -
Νεοχώρι
-
Αγωνιστική 19
Γήπεδο Χειμάρρου 1 Φεβρουαρίου 2020 15:00
Χείμαρρος
-
- -
Αμμουδιά
-
Γήπεδο Σκοτούσας 1 Φεβρουαρίου 2020 15:00
Σκοτούσα
-
- -
Άνω Πορόϊα
-
Γήπεδο Νεοχωρίου 1 Φεβρουαρίου 2020 15:00
Νεοχώρι
-
- -
Λιθότοπος
-
Γήπεδο ΣΥΜΕΩΝ ΠΟΛΙΤΗ 2 Φεβρουαρίου 2020 15:00
Άνω Μητρούση
-
- -
Ροδολίβος
-
Γήπεδο Χρυσού 2 Φεβρουαρίου 2020 15:00
Χρυσό
-
- -
Σέρρες 1800
-
Γήπεδο Πρώτης 2 Φεβρουαρίου 2020 15:00
Πρώτη
-
- -
Σιδηρόκαστρο
-
Αγωνιστική 20
Γήπεδο Ροδολίβους 8 Φεβρουαρίου 2020 15:00
Ροδολίβος
-
- -
Χείμαρρος
-
Γήπεδο Αεροδρομίου 8 Φεβρουαρίου 2020 15:00
Σέρρες 1800
-
- -
Σκοτούσα
-
Γήπεδο Αμμουδιάς 8 Φεβρουαρίου 2020 15:00
Αμμουδιά
-
- -
Νεοχώρι
-
8 Φεβρουαρίου 2020 15:00
Λιθότοπος
-
- -
Σιδηρόκαστρο
-
Γήπεδο Χρυσού 9 Φεβρουαρίου 2020 15:00
Χρυσό
-
- -
Άνω Μητρούση
-
Γήπεδο Άνω Ποροϊων 9 Φεβρουαρίου 2020 15:00
Άνω Πορόϊα
-
- -
Πρώτη
-

P