Πρόγραμμα αγώνων Β’ Κατ. 2ος Όμ.
3ος Γύρος

Αγωνιστική 1
Βισαλτιακός
-
- -
Fc Σκούταρη
-
Γήπεδο Κορμίστας
Κορμίστα
-
- -
Μονόβρυση
-
Γήπεδο Επταμύλων
Επτάμυλοι
-
- -
Ψυχικό
-
Γήπεδο Πανσουλιακού
Πανσουλιακός
-
- -
Οινούσα
-
Αγωνιστική 2
Γήπεδο Μονόβρυσης
Μονόβρυση
-
- -
Οινούσα
-
Γήπεδο Ψυχικού
Ψυχικό
-
- -
Βισαλτιακός
-
Γήπεδο Πανσουλιακού
Πανσουλιακός
-
- -
Επτάμυλοι
-
Γήπεδο Μαυροθάλασσας
Μαυροθάλασσα
-
- -
Κορμίστα
-
Αγωνιστική 3
Γήπεδο Σκουτάρεως
Fc Σκούταρη
-
- -
Μονόβρυση
-
Γήπεδο Μαυροθάλασσας
Μαυροθάλασσα
-
- -
Πανσουλιακός
-
Γήπεδο Οινούσας
Οινούσα
-
- -
Επτάμυλοι
-
Γήπεδο Ψυχικού
Ψυχικό
-
- -
Κορμίστα
-
Αγωνιστική 4
Γήπεδο Κορμίστας
Κορμίστα
-
- -
Fc Σκούταρη
-
Γήπεδο Μαυροθάλασσας
Μαυροθάλασσα
-
- -
Επτάμυλοι
-
Γήπεδο Πανσουλιακού
Πανσουλιακός
-
- -
Ψυχικό
-
Γήπεδο Οινούσας
Οινούσα
-
- -
Βισαλτιακός
-
Αγωνιστική 5
Γήπεδο Σκουτάρεως
Fc Σκούταρη
-
- -
Πανσουλιακός
-
Γήπεδο Μονόβρυσης
Μονόβρυση
-
- -
Μαυροθάλασσα
-
Γήπεδο Οινούσας
Οινούσα
-
- -
Κορμίστα
-
Γήπεδο Επταμύλων
Επτάμυλοι
-
- -
Βισαλτιακός
-
Αγωνιστική 6
Γήπεδο Σκουτάρεως
Fc Σκούταρη
-
- -
Επτάμυλοι
-
Γήπεδο Μονόβρυσης
Μονόβρυση
-
- -
Ψυχικό
-
Βισαλτιακός
-
- -
Μαυροθάλασσα
-
Γήπεδο Πανσουλιακού
Πανσουλιακός
-
- -
Κορμίστα
-
Αγωνιστική 7
Βισαλτιακός
-
- -
Μονόβρυση
-
Γήπεδο Επταμύλων
Επτάμυλοι
-
- -
Κορμίστα
-
Γήπεδο Μαυροθάλασσας
Μαυροθάλασσα
-
- -
Οινούσα
-
Γήπεδο Ψυχικού
Ψυχικό
-
- -
Fc Σκούταρη
-
Αγωνιστική 8
Γήπεδο Σκουτάρεως
Fc Σκούταρη
-
- -
Μαυροθάλασσα
-
Γήπεδο Μονόβρυσης
Μονόβρυση
-
- -
Πανσουλιακός
-
Γήπεδο Οινούσας
Οινούσα
-
- -
Ψυχικό
-
Γήπεδο Κορμίστας
Κορμίστα
-
- -
Βισαλτιακός
-
Αγωνιστική 9
Γήπεδο Σκουτάρεως
Fc Σκούταρη
-
- -
Οινούσα
-
Γήπεδο Μονόβρυσης
Μονόβρυση
-
- -
Επτάμυλοι
-
Γήπεδο Μαυροθάλασσας
Μαυροθάλασσα
-
- -
Ψυχικό
-
Γήπεδο Πανσουλιακού
Πανσουλιακός
-
- -
Βισαλτιακός
-

P