Θ
Παίκτης
Βαθμ
1
Βαρβέλης Γεώργ.
Βαρβέλης Γεώργ.
Επτάμυλοι
Επτάμυλοι
0
0
1
5
2
Μητιακούδης Γεώργ.
Μητιακούδης Γεώργ.
Βαλτοτόπι
Βαλτοτόπι
0
0
1
5
3
Καραμούζας Πασ.
Καραμούζας Πασ.
Βαλτοτόπι
Βαλτοτόπι
0
0
1
5
4
Γεωργιτζίκης Ευάγγ.
Γεωργιτζίκης Ευάγγ.
Νέα Ζίχνη
Νέα Ζίχνη
0
1
0
2
5
Χασιωτάκης Κυρ.
Χασιωτάκης Κυρ.
Βαλτοτόπι
Βαλτοτόπι
0
1
0
2
6
Κυριαζίδης Αλέξ.
Κυριαζίδης Αλέξ.
Εμμ.Παππάς
Εμμ.Παππάς
0
1
0
2
7
Παλησίδης Γεώργ.
Παλησίδης Γεώργ.
Ψυχικό
Ψυχικό
0
1
0
2

Ποινολόγιο Συλλόγων

Θ
Σύλλογοι
Βαθμ
1
Βαλτοτόπι
Βαλτοτόπι
0
1
2
12
2
Επτάμυλοι
Επτάμυλοι
0
0
1
5
3
Νέα Ζίχνη
Νέα Ζίχνη
1
1
0
3
4
Ψυχικό
Ψυχικό
0
1
0
2
5
Εμμ.Παππάς
Εμμ.Παππάς
0
1
0
2