Θέση# Παίκτης Σύλλογος Εθνικότητα Γκολ
1
 Μεσολακκιά
 Μεσολακκιά
5
2
 Νέα Ζίχνη
 Νέα Ζίχνη
5
3
 Δραβήσκος
5
4
 Εμμ.Παπάς
 Εμμ.Παπάς
5
5
 Άγιο Πνεύμα
 Άγιο Πνεύμα
4
6
 Νέα Ζίχνη
 Νέα Ζίχνη
4
7
 Νέα Ζίχνη
 Νέα Ζίχνη
4
8
 Πεθελινός
 Πεθελινός
4

P