Θέση# Παίκτης Σύλλογος Εθνικότητα Γκολ
1
 Κερκίνη
 Κερκίνη
17
2
 Μεγαλοχώρι
 Μεγαλοχώρι
15
3
 Ροδόπολη
 Ροδόπολη
13
4
 Νέα Τυρολόη
 Νέα Τυρολόη
11
5
 Ροδόπολη
10
6
 Μεγαλοχώρι
 Μεγαλοχώρι
10
7
 Μεγαλοχώρι
 Μεγαλοχώρι
9
8
 Καπνόφυτο
 Καπνόφυτο
8
9
 Μεγαλοχώρι
 Μεγαλοχώρι
7
10
 Μεγαλοχώρι
 Μεγαλοχώρι
7

P