Θέση# Παίκτης Σύλλογος Εθνικότητα Γκολ
1
 Μεγαλοχώρι
 Μεγαλοχώρι
21
2
 Κερκίνη
 Κερκίνη
20
3
 Ροδόπολη
 Ροδόπολη
16
4
 Νέα Τυρολόη
 Νέα Τυρολόη
13
5
 Ροδόπολη
11
6
 Μεγαλοχώρι
 Μεγαλοχώρι
11
7
 Μεγαλοχώρι
 Μεγαλοχώρι
10
8
 Χριστός
10
9
 Νέο Πετρίτσι
 Ποντισμένο
 Νέο Πετρίτσι
 Ποντισμένο
9
10
 Μεγαλοχώρι
 Μεγαλοχώρι
8

P