Θέση# Παίκτης Σύλλογος Εθνικότητα Γκολ
1
 Κερκίνη
 Κερκίνη
9
2
 Νέα Τυρολόη
 Νέα Τυρολόη
8
3
 Μεγαλοχώρι
 Μεγαλοχώρι
8
4
 Ροδόπολη
 Ροδόπολη
8
5
 Καπνόφυτο
 Καπνόφυτο
7
6
 Χριστός
 Χριστός
7
7
 Νέο Πετρίτσι
 Νέο Πετρίτσι
7
8
 Μεγαλοχώρι
 Μεγαλοχώρι
6
9
 Μεγαλοχώρι
 Μεγαλοχώρι
5
10
 Μεγαλοχώρι
 Μεγαλοχώρι
5

P