Θέση# Παίκτης Σύλλογος Εθνικότητα Γκολ
1
 Νέα Τυρολόη
 Νέα Τυρολόη
8
2
 Ροδόπολη
 Ροδόπολη
7
3
 Καπνόφυτο
 Καπνόφυτο
7
4
 Μεγαλοχώρι
 Μεγαλοχώρι
6
5
 Κερκίνη
 Κερκίνη
4
6
 Μεγαλοχώρι
 Μεγαλοχώρι
4
7
 Ροδόπολη
 Ροδόπολη
3
8
 Μεγαλοχώρι
 Μεγαλοχώρι
3
9
 Καπνόφυτο
 Καπνόφυτο
3
10
 Χριστός
 Χριστός
3

P